kabira garv na kiijiye, uncha dekh aavas..
kaal paron bhuin letna, ooper jamsi ghas..!!

kabira garv na kijiye, kal gahe kar kes..
na jane kit mare hai, kya desh kya pardesh..!!

Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!