Jab tu aaya Jaga me, log  hanse tu roye..
aise karni na kari,pache hanse sab koye…!!

kabir man nirmal bhaya,jaise ganga neer..
pache pache har phire,kahat kabir kabir..!!
Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!