gur dhobi sikh kapda, sabo sirjan har..
surti sila pur dhoiye, nikse jyoti apar..!!

jewat samjhe jewat ujhe, jewat he karo aas..
jewat karam ki fansi na kati, mue mukti ki aas..!!
Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!